สำนักชลประทานที่ 16

สำนักชลประทานที่ 16 2556 > 2557> 2558 > 2559 > 2560 > 2561 > 2562
 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ซากครุภัณฑ์)

ที่ เลขที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วันที่ลง web site
         
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562

ที่ เรื่อง วันที่ลง web site
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 8 ส.ค. 2562
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 4 ก.ค. 2562
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10 มิ.ย. 2562
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13 พ.ค. 2562
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 9 เม.ย. 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 มี.ค. 2562
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 13 ก.พ. 2562